DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Tiến sỹ Lê Thẩm Dương

237 lượt xem

2 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.

TIẾN SĨ LÊ THẨM DƯƠNG

Ông sinh ngày 1 6 1960. Quê gốc của ông ở Hải Phòng nhưng ông được sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ. Tên của ông được đặt theo một thủ phủ tỉnh liêu ninh - trung quốc, nơi cha ông từng theo học tập và làm việc.


Trình độ học vấn của Lê Thẩm Dương

1981 

Cử nhân tài chính ngân hàng (Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội)


1996 

Tiến Sĩ Tài chính Ngân hàng (Đại học Kinh tế TP HCM)


1998 

Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm (Tổ chức SIDA Thụy Điển cấp)


2000 

Chứng chỉ chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)


2001 

Chứng chỉ nghiệp vụ Sư Phạm (Đại học Sư phạm tp Hồ Chí Minh)


2007 

Chứng chỉ Quản trị KD Ngân hàng (tổ chức SIDA Thụy điển cấp)


Thành tựu dự án

  • Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng, năm 1998, 2004.

  • Giáo trình Tín dụng Ngân hàng, năm 1999, 2003.

  • Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ, Tài chính, năm 2000.

  • Giáo trình Giao tiếp và Đàm phán, năm 2006.

  • Thành viên của tổ viết bài của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


Kinh nghiệm giảng dạy

Năm 1982 - 1989

Giảng viên Học viện Ngân hàng Hà Nội


Năm 1989-1998

Giảng viên Đại học Ngân hàng TP.HCM


Năm 1998-2005 

Giảng viên, Phó trưởng khoa, khoa Tín Dụng Ngân hàng,  Đại học Ngân hàng TP.HCM


Năm 2005 đến nay 

Giảng viên, Trưởng khoa, Khoa Quản trị Kinh doanh,  Đại học Ngân hàng TP. HCM


Nguồn sưu tầm
DOCTOR LE THAM DUONG

He was born on June 1, 1960. His hometown is Hai Phong, but he was born and raised in Phu Tho. His name originated from the name of the capital of Liaoning province - China, where his father studied and worked.


Doctor Le Tham Duong’s Educational level

1981 

Bachelor of Finance - Banking (Hanoi National Economics University)


1996

Ph.D. in Finance - Banking (University of Economics Ho Chi Minh City)


1998 

Pedagogical Certificate (issued by The Swedish International Development Cooperation Agency)


2000 

Certificate of training experts in Finance - Banking industry (The State Bank of Vietnam)


2001 

Pedagogical Certificate (Ho Chi Minh City University of Education)


2007

Certificate in Banking - Business Administration (issued by The Swedish International Development Cooperation Agency)


Project achievements

  • Syllabus of Banking Operations, 1998, 2004 

  • Syllabus of Bank Credit, 1999, 2003

  • Syllabus of Monetary Theory and Finance, 2000

  • Syllabus of Communication and Negotiation, 2006

  • Writing team’s member of the Governor of the State Bank of Vietnam


Teaching Experience 

From 1982 to 1989 

Professor at Hanoi Banking Academy


From 1989 to 1998

Lecturer at Banking University of Ho Chi Minh City


From 1998 to 2005 

Lecturer, Deputy Dean of the faculty of Bank Credit, Banking University of Ho Chi Minh City

 

From 2005 to present

Lecturer, Dean of the Faculty of Business Administration, Banking University of Ho Chi Minh City 


Collected Source


Elite Vietnam


NHỮNG Danh Nhân TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC