DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Nhạc sỹ Phạm Tuyên

367 lượt xem

3 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.


NHẠC SĨ PHẠM TUYÊN

TIỂU SỬ

Phạm Tuyên (sinh ngày 12/01/1930) là một nhạc sĩ nổi tiếng người Việt Nam, cựu Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, tác giả của bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng". Ông quê ở làng Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, Hải Dương và là người con thứ chín của Phạm Quỳnh, một viên quan đại thần và nhà văn hóa thời Nguyễn.


CÁC ẤN BẢN TIÊU BIỂU

Nhạc Lý cơ bản (Khu học xá TW-1956)


Tập ca khúc Chiếc gậy Trường Sơn (NXB Âm nhạc 1973); Tập ca khúc Phạm Tuyên (NXB Văn hoá, 1982); Gửi nắng cho em (NXB Âm nhạc, 1991); Ca khúc Phạm Tuyên (50 bài, NXB Âm nhạc, 1994);


Băng Audio-cassette Gửi nắng cho em (Saigon Audio, 1992); Lời ru của đêm (Cty đầu tư PT, Bộ Văn hóa Thông tin - 1993);


Sách âm nhạc: Các bạn trẻ hãy đến với âm nhạc (NXB Thanh niên, 1982), Âm nhạc ở quanh ta (NXB Kim Đồng, 1987). Chú voi con ở bản Đôn (NXB Âm nhạc, 1995). Cánh én tuổi thơ (NXB Kim Đồng, 1997)


1949 Ông công tác tại Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn khóa V.


1950 Ông là Đại đội trưởng tại Trường Thiếu sinh quân Việt Nam. Trong thời gian này, ông đã có những chùm ca khúc về Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn.


1954 Ông được cử làm cán bộ phụ trách Văn-Thể-Mỹ tại Khu học xá Trung ương (Nam Ninh, Trung Quốc)


1958 Ông về nước, công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam, đảm nhiệm nhiều chức vụ chỉ đạo về biên tập âm nhạc


Sau 1975 Ông đã sáng tác nhiều bài hát được nhiều người biết như Bài ca người thợ rừng, Bài ca người thợ mỏ,...


1963 - 1983 Ông là Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội nhạc sĩ Việt Nam


1993 Ông phổ lời Việt cho một số ca khúc chủ đề trong phim hoạt hình Nhật Bản cho Đội ca thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện.


2001 Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về VH-NT cho cụm 5 tác phẩm: Đảng đã cho ta một mùa xuân, Chiếc gậy Trường Sơn, Như có Bác trong ngày vui đại thắng.


2005 Ông được đề cử giải thưởng Hồ Chí Minh nhưng không đạt vì ông chưa có cụm công trình nào xuất sắc hơn cụm công trình đã được Giải thưởng Nhà nước


2012 Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt IV về văn học nghệ thuật


Nguồn sưu tầm


MUSICIAN PHAM TUYEN

BIOGRAPHY

Pham Tuyen was born on January 12, 1930, at Luong Ngoc village, Thuc Khang commune, Binh Giang district, Hai Duong province. He is a famous Vietnamese musician, former Chairman of the Hanoi Music Association, the author of the song “As if Uncle Ho were with us on Victory Day”. He is the ninth son of Pham Quynh, a high-ranking mandarin and culture researcher of the Nguyen Dynasty.

NOTABLE WORKS

Basic Music theory (TW-1956 Campus).

The collection of songs “Truong Son Stick” (Music Publishing House, 1973); the collection Pham Tuyen (Culture Publishing House, 1982); Send Sunshine for you (Music Publishing House, 1991); Pham Tuyen’s songs (the collection of 50 songs, Music Publishing House, 1994).

Audio - cassette tapes: Send Sunshine for you(Saigon Audio, 1992); Midnight Lullaby (PT Investment Company, Ministry of Culture and Information - 1993).

Music books: Let my youngsters start to music (Youth Publishing House, 1982), Music around us (Kim Dong Publishing House, 1987). Baby elephant in Don village (Music Publishing House, 1995), Childhood swallow wings (Kim Dong Publishing House, 1997)

In 1949, he worked for Tran Quoc Tuan Army School, class V.

In 1950, he was a company commander at the Vietnam Cavalry School. During this time, he had a collection of songs about Tran Quoc Tuan Army School.

In 1954, he was appointed to be in charge of the Literature - Physical education - Art Department at the Central Campus (Nanning, China).

In 1958, he returned to the country and worked at the Voice of Vietnam. He was responsible for many directing positions in editing music.

After 1975, he composed many well-known songs such as Woodman’s Song, Miner’s Song,...

From 1963 to 1983, he was a member of the Executive Committee of the Vietnam Musicians Association.

In 1993, he wrote the Vietnamese lyrics for some Japanese cartoons’s theme songs performed by the Children's Choir of Ho Chi Minh City.

In 2001, he was awarded the State Prize for Culture and Arts for a group of 5 compositions: The Party gave us spring, Truong Son Stick, As if Uncle Ho were with us on Victory Day.

In 2005, he was nominated for the Ho Chi Minh Prize. Unfortunately, he failed this prize because he had not had any groups of works which were more excellent than the older ones that had won the State Prize.

In 2012, he was awarded the IV Ho Chi Minh Prize by the State of Vietnam for Literature and Art.

Collected Source

Elite Vietnam


NHỮNG Danh Nhân TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC