DJC
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để sử dụng được các dịch vụ của website thương mại điện tử bán hàng Thuvienso100nam.com và app Thư viện số 100 năm - DJC thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hành Trình Kim Cương (Diamond Journey Corp gọi tắt là DJC). Quý Khách Hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại, địa chỉ và một số thông tin khác. Phần thủ tục đăng k‎ý này nhằm giúp chúng tôi xác định phần thanh toán và giao hàng chính xác cho người nhận. Khách hàng có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định nhưng khi đó Khách hàng sẽ không thể hưởng được một số tiện ích mà những tính năng của chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào Khách hàng nhập trên website hoặc gửi đến DJC. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng khách hàng khi mua sắm tại DJC, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với Khách hàng khi cần.

Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức thanh toán cũng được DJC lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.  

Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho DJC về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin khách hàng của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Duy trì tài khoản: để tạo và duy trì tài khoản của khách hàng, giúp khách hàng trải nghiệm trọn vẹn các dịch vụ trên hệ thống.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

An ninh: cho mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá huỷ tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

Theo yêu cầu của pháp luật: tuỳ quy định của pháp luật vào từng thời điểm, hệ thống có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của DJC.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân khách hàng

DJC sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

Các đối tác là bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho hệ thống liên quan đến việc thực hiện đơn hàng cho khách hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

Yêu cầu pháp lý: các thông tin cá nhân của khách hàng có thể được tiết lộ nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được DJC lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân khách hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin cá nhân khách hàng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hành trình Kim Cương

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: số 12 Trần Thị Điệu, Phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, trực thuộc TP. Hồ Chí Minh.

Email: info@djc.vn 

6. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng yêu cầu DJC thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của DJC. Khi tiếp nhận những phản hồi này, DJC sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng bảo mật lại thông tin.

7. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của Thành viên trên website/ứng dụng DJC được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của DJC. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành viên, DJC sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của DJC.

Ban quản lý website/ứng dụng DJC yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua:

DIAMOND JOURNEY CORP (DJC)

  • Email: info@djc.vn

  • Mobile/Zalo/Viber: 0908 022 098 - 0904 024 838

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC