DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Thanh toán

Bước 1: Lựa chọn đơn vị muốn thanh toán
Giáo dục
Tôn giáo
Quốc hiệu
Tộc hiệu
Bước 2: Tìm hiểu đơn vị
Tim hiểu kênh đầu tư
Thành tiền

Nay chỉ còn

1.800.000 ₫

365.000 ₫

Mua ngay để hưởng được các ưu đâĩ tốt nhất

Mua trước để tiết kiệm
Không quảng cáo
Được tham gia những chương trình đặc biệt do DJC tổ chức

1. Khách hàng mua thẻ thư viện điện tử DJC đồng nghĩa với việc đồng ý với các Điều khoản & Chính sách đã được đăng tải trên website DJC
2. Khách hàng mua thẻ thư viện điện tử DJC đồng ý với việc không hoàn hủy, đổi trả trong bất cứ tình huống nào.

3. Khách hàng ngay sau khi thanh toán sẽ được chuyển sang tài khoản Premium để truy cập các chức năng và tài liệu nâng cấp không có ở tài khoản Free
4. Trong trường hợp gặp lỗi khi thanh toán vui lòng liên hệ email: info@djc.vn hoặc số điện thoại: 0369.049.868