DJC

SỰ KIỆN & TIN TỨC

Hội thảo: 9 Nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm
Khoá huấn luyện "17 Nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm"

-

346 lượt xem

Khoá huấn luyện "17 Nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm"

Chia sẻ: Các kiến thức về thai giáo

-

716 lượt xem

Chia sẻ: Các kiến thức về thai giáo

Tuần 10: Ứng dụng Nhân số học để đồng hành cùng con

-

473 lượt xem

Tuần 10: Ứng dụng Nhân số học để đồng hành cùng con

Workshop: Xử lý điểm đen trong hệ thống đánh giá  thành tích KPI

-

128 lượt xem

Workshop: Xử lý điểm đen trong hệ thống đánh giá thành tích KPI

Tuần 9: Chia sẻ phương pháp dạy con trong hạnh phúc

-

175 lượt xem

Tuần 9: Chia sẻ phương pháp dạy con trong hạnh phúc

Tuần 8: Giao lưu cùng các khách mời

-

219 lượt xem

Tuần 8: Giao lưu cùng các khách mời

Tuần 7: Giao lưu cùng các khách mời

-

333 lượt xem

Tuần 7: Giao lưu cùng các khách mời

Tuần 2-6: 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân

-

1090 lượt xem

Tuần 2-6: 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân

Giảm 90%
cho các bạn sinh viên

Mua gói ngay