DJC

SỰ KIỆN & TIN TỨC

Workshop: Tri ân "tuyến đầu"

48 lượt xem

Workshop: Tri ân "tuyến đầu"

Buổi 2: 9 Nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm

34 lượt xem

Buổi 2: 9 Nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm

Buổi 1: 9 Nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm

10 lượt xem

Buổi 1: 9 Nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm

Hội thảo: 9 Nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm

-

85 lượt xem

Hội thảo: 9 Nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm

Khoá huấn luyện "17 Nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm"

-

349 lượt xem

Khoá huấn luyện "17 Nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm"

Chia sẻ: Các kiến thức về thai giáo

-

717 lượt xem

Chia sẻ: Các kiến thức về thai giáo

Tuần 10: Ứng dụng Nhân số học để đồng hành cùng con
Workshop: Xử lý điểm đen trong hệ thống đánh giá  thành tích KPI
Tuần 9: Chia sẻ phương pháp dạy con trong hạnh phúc

Giảm 90%
cho các bạn sinh viên

Mua gói ngay