DJC

SỰ KIỆN & TIN TỨC

BeYOU | Hành trình thấu hiểu chính mình - Khoá 2

-

194 lượt xem

BeYOU | Hành trình thấu hiểu chính mình - Khoá 2

BeYOU | Hành trình thấu hiểu chính mình - Khoá 1

-

105 lượt xem

BeYOU | Hành trình thấu hiểu chính mình - Khoá 1

17 Nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm của John Maxwell - Buổi 6
17 Nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm của John Maxwell - Buổi 5
17 Nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm của John Maxwell - Buổi 4
17 Nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm của John Maxwell - Buổi 3
Các bước thiết lập hệ thống Kế toán thuế hiệu quả - Buổi 3
17 Nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm của John Maxwell - Buổi 2
Quản trị hiệu quả hoạt động Tài chính Doanh nghiệp - Buổi 2
17 Nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm của John Maxwell - Buổi 1
Tương lai của Nhân sự - Buổi 1
Chuyển đổi số dưới góc nhìn VHDN - "Nâng cao Năng suất làm việc"
Hành trình dạy con trong tỉnh thức

-

1093 lượt xem

Hành trình dạy con trong tỉnh thức

9 Nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm - Buổi 3
Tri ân "tuyến đầu"

1098 lượt xem

Tri ân "tuyến đầu"

9 Nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm - Buổi 2
9 Nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm - Buổi 1
9 Nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm

-

625 lượt xem

9 Nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm

Ứng dụng Nhân số học để đồng hành cùng con - Tuần 10
Xử lý điểm đen trong hệ thống đánh giá  thành tích KPI
Banner ngang