DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Anh hùng Phạm Tuân

879 lượt xem

3 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.ANH HÙNG VŨ TRỤ

TRUNG TƯỚNG PHẠM TUÂN

1982

Tốt nghiệp Học viện Không quân Gagarin (Liên Xô)

1989 - 1996

Ông được giữ chức vụ là Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng Không quân.

1996 - 2000

Ông được giữ chức vụ là Phó Chủ nhiệm Về Chính trị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Từ năm 2000

Ông mang quân hàm Trung tướng Không quân ND Việt Nam, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp QP trực thuộc Bộ QP.

2002

Ông được bầu làm Chủ tịch Ngân hàng TM Cổ Phần Quân đội. Đồng thời giữ các chức vụ quan trọng trong các công ty trực thuộc ngân hàng này.

2008

Ông nghỉ hưu theo quyết định của Chính phủ.

Hồ sơ nhân vật

PHẠM TUÂN (sinh ngày 14 tháng 2 năm 1947)

Quê ở xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông là phi công, phi hành gia người Việt. Ông là người đầu tiên của Việt Nam bay lên vũ trụ vào năm 1980 trong chương trình Interkosmos của Liên Xô.

Sự nghiệp

27/12/1972 - ông bắn rơi một máy bay B-52 của Mỹ

23/7/1980 - ông là người Việt đầu tiên được bay vào không gian bằng con tàu Soyuz 37

Phần thưởng

 • Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

 • Anh hùng Lao động Việt Nam (1980)

 • Anh hùng Liên Xô

 • Huân chương Lenin.

 • Huân chương Hồ Chí Minh (ở tuổi 33)

 • Huy hiệu Bác Hồ

 • Giải thưởng Pyotr Đại đế

 • Huân chương Chiến công hạng Nhất

Nguồn sưu tầmUNIVERSAL HERO 

LIEUTENANT - GENERAL PHAM TUAN

1982

Graduated from Gagarin Air Force Academy (USSR).

1989 - 1996

He served as Deputy Commander of Political Affairs of the Air Force.

1996 - 2000

He held the position of Deputy Director of Politics Affairs of the Directorate of VietNam Defence Industry.

Since 2000

He holds the rank of Lieutenant General of Vietnam People's Air Force, serving as Director General of the Directorate of Defense Industry under the Ministry of Defense.

2002

He was elected Chairman of the Military Commercial Joint Stock Bank. At the same time, he held important positions in the companies under this bank.

2008

He retired under a decision of the Government.

Character profile 

PHAM TUAN (born February 14, 1947)

Originally from Quoc Tuan commune, Kien Xuong district, Thai Binh province. He is a Vietnamese pilot and astronaut. He was the first Vietnamese man to fly into space in 1980 during the Soviet Interkosmos program.

Career

27/12/1972 - He shot an American B-52 down 

23/7/1980 - He was the first Vietnamese to fly into space on the Soyuz 37.

Award 

 • Hero of the People's Armed Forces

 • Vietnam Labor Hero 

 • Hero of the Soviet Union

 • Order of Lenin

 • Order of Ho Chi Minh (at the age of 33)

 • Badge of Uncle Ho

 • Prize Pyotr the Great

 • First Class Victory Medal 

Collected Source

Elite Vietnam


NHỮNG Danh Nhân TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC