DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh

221 lượt xem

3 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.Tôn Nữ Thị Ninh

“Đã đến lúc đất nước phải bước ra và chiếm lấy vị trí dưới ánh mặt trời”

Bà sinh ngày 30/10/1947 tại thành phố Huế, là hậu duệ của hoàng tộc nhà Nguyễn. Bà từng là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), từng là phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Bà có vai trò tích cực trong lĩnh vực đối ngoại của Việt Nam.

Năm 1964

Bà sang Pháp du học ở Đại học Paris (Pháp) và Đại học Cambridge (Anh)

Năm 1968 - 1973

Bà đã tham gia hoạt động với Mặt trận giải phóng Miền Nam VN với vai trò là người trợ giúp vòng ngoài cho Phái đoàn đàm phán của Việt Nam tại Paris

Năm 1972

Bà làm Phó Khoa của Phân khoa Anh ngữ (Đại học Sư phạm Sài Gòn)

Năm 1975

Bà về làm việc tại Ban Đối ngoại Trung ương.

Nguồn Sưu tầmTon Nu Thi Ninh

“It is time for the country to step out and take its place under the sun”.

She was born on October 30, 1947 in Hue city, a descendant of the Royal Nguyen dynasty. She used to be the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Vietnam to Belgium and the European Union (EU). She has an active role in Vietnam's foreign affairs.

1964

She studied abroad at the University of Paris (France) and Cambridge University (UK).

1968 - 1973

She has participated in the National Liberation Front for South Vietnam as an assistant for the Vietnamese Negotiating Delegation in Paris.

1972

She became the Associate Dean of the English Faculty of the Saigon University of Education.

1975

She returned to work at the Central Committee for Foreign Affairs.

Collected Source

Elite Vietnam


NHỮNG Danh Nhân TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC