DJC
ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH

I. Nguyên tắc chung 

- Website/Ứng dụng Thuvienso100nam/Thư viện số 100 năm - DJC được thực hiện hoạt động, vận hành và quản lý bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Hành trình Kim Cương (DJC), một doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Các thông tin, tài liệu trên website/ứng dụng đảm bảo được hệ thống hoá theo từng độ tuổi, theo các tinh hoa của Việt Nam và Thế giới. Các thông tin, tài liệu được đăng tải đảm bảo tôn trọng bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả bằng các trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ.

- Các sản phẩm, dịch vụ trên website/ứng dụng do các đối tác cung cấp trong mục Kho quà tặng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Các hoạt động giao dịch, tương tác của người dùng trên website/ứng dụng được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dùng.

 

II. Giải thích thuật ngữ

Website Thuvienso100nam”/ Ứng dụng Thư viện số 100 năm - DJC do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hành trình Kim Cương sở hữu và vận hành.

Khách hàng”/ “Người dùng” là các tổ chức, cá nhân truy cập xem, tìm kiếm thông tin, tài liệu trên website/ứng dụng.

Thành viên” là các tổ chức, cá nhân  sử dụng được đầy đủ các dịch vụ trên website/ứng dụng.

Khi đăng ký là thành viên của website/ứng dụng, thành viên hiểu rằng:

            Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng các dịch vụ trên website/ứng dụng.

            Thành viên chấp thuận và tuân thủ các quy định, điều khoản sử dụng của website/ứng dụng.

- “Tài liệu” là tất cả các nội dung phục vụ thành viên xem, đọc, học tập, rèn luyện được đăng tải trong Thư viện của website/ứng dụng.

- “Đá quý” là điểm được các thành viên tích luỹ khi truy cập hàng ngày/ xem tài liệu/ tham gia các hoạt động khác của hệ thống.

- “Quà tặng” là các sản phẩm, dịch vụ của đối tác, nhà cung cấp trên website/ứng dụng dành cho thành viên có thể đổi khi đủ đá quý hoặc liên kết sang website của nhà cung cấp để giao dịch trực tiếp.

 


SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC