DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Anh hùng lao động HỒ GIÁO

523 lượt xem

3 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.Anh hùng lao động HỒ GIÁO

Hồ Giáo trong văn học và giáo dục 

Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 có bài Đàn bê của anh Hồ Giáo.

Tố Hữu có bài thơ viết tháng 1 năm 1972: “Gặp anh Hồ Giáo” 

NS Nhật Lai đã sáng tác bài hát "Bài ca anh Hồ Giáo"

Hồ Giáo (1930 – 14/10/2015), là đại biểu Quốc hội các khóa IV, V và VI. Ông là người duy nhất trong ngành chăn nuôi gia súc được nhà nước Việt Nam phong danh hiệu Anh hùng  Lao động hai lần vào năm 1966 và 1986.

Tiểu sử và công việc

Hồ Giáo sinh tại thôn Bình Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Ông là con cả trong gia đình có sáu người con

1948 

Ông tham gia Việt Minh tại địa phương 

1954 

Ông tập kết ra miền Bắc, ở Sư đoàn 350 bảo vệ Hà Nội

1960 

Ông chuyển sang làm chăn nuôi ở nông trường Ba Vì, Hà Tây. Tại đó ông nuôi heo 5 năm sau đó  chuyển sang nuôi bò. 

1966 

Ông được phong Anh hùng Lao động do những thành tích trong nuôi heo và bò, như thụ tinh nhân tạo cho heo, trị bệnh heo, bò. 

1976 

Ông chuyển công tác về Trung tâm Nghiên cứu trâu và đồng cỏ miền Đông Nam bộ, xã Lai Khê, huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé.

1986 

Ông được phong Anh hùng Lao động lần thứ hai vì có thành tích xuất sắc trong việc chăn nuôi trâu Mura

1990 

Ông nghỉ hưu và được Phạm Văn Đồng cho 15 con trâu Mura về Quảng Ngãi nuôi để nhân giống và giao cho các huyện trong tỉnh.

2015 

Vào 15h30 ngày 14 tháng 10 năm 2015, ông đã qua đời tại nhà riêng ở phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi. 

Nguồn sưu tầmLabor Hero HO GIAO

Ho Giao in literature and education

In the Vietnamese textbook, Grade 2 has the lesson of “A herd of Calves” by Ho Giao.

To Huu written a poem “Meet Ho Giao” in January 1972.

Artist Nhat Lai composed the song “Ho Giao Song”.

Ho Giao (1930 – October 14, 2015), was a member of the National Assembly of the IV, V and VI courses. He is the only person working in the livestock industry who has been awarded the title of Labor Hero twice in 1966 and 1986 by the Vietnamese Government.

Biography and career

Ho Giao was born in Binh Tho village, Tinh Son commune, Son Tinh district, Quang Ngai. He is the eldest in a family of six children.

1948

He joined the Viet Minh army within the local level.

1954

He gathered in North VietNam and participated in the 350 Division to defend Hanoi.

1960 

He moved to breed at Ba Vi farm, Ha Tay. There, he raised pigs for 5 years and then switched to cows.

1966 

He was awarded the Labor Hero for his achievements in raising pigs and cows, such as artificial insemination for pigs, treatments for pigs and cows diseases.

1976 

He transferred to the Center for Buffalo and Grassland Research in the Southeast region, Lai Khe commune, Ben Cat district, Song Be province.

1986 

He was awarded Labor Hero for the second time for his outstanding achievements in raising Mura buffalo.

1990 

He retired and had 15 Mura buffaloes given by Pham Van Dong to Quang Ngai for raising, breeding and assigning to districts within Quang Ngai.

2015 

He passed away at 3:30 p.m. on October 14, 2015, at his home in Quang Phu ward, Quang Ngai city.

Collected Source

Elite Vietnam


NHỮNG Danh Nhân TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC