DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Phó thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM

328 lượt xem

3 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.

Phó thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM


Ông sinh ngày 03 tháng 02 năm 1963. Quê ở làng Cụ Trì, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Vào những năm 2011 - 2013, ông đóng vai trò như là người phát ngôn của Chính phủ, đã khởi xướng chương trình Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời và nhận được đông đảo sự ủng hộ. 


Ông là một chính trị gia nhận được nhiều sự quan tâm, kính trọng, gây ảnh hưởng lớn ở Việt Nam trong những năm công tác ở vị trí lãnh đạo địa phương; người phát ngôn của Chính phủ, tham gia lãnh đạo Chính phủ, đặc biệt là trong giai đoạn chỉ huy chống đại dịch COVID-19. 


Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tại thời điểm bổ nhiệm ông cũng là Bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử.


Từ năm 2011, ông trở thành thành viên của Chính phủ Việt Nam, là thành viên trẻ nhất khi được bổ nhiệm; đồng thời cũng là Phó Thủ tướng Chính phủ trẻ nhất trong Chính phủ Việt Nam các khóa XIII, XIV từ năm 2013 khi chỉ mới 50 tuổi. 


8/1996 – 3/2003

Thư ký, Trợ lý nhà lãnh đạo Võ Văn Kiệt


3/2003 – 8/2005

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh


8/2005 – 11/2007

Thứ trưởng Bộ Bưu chính – Viễn thông


5/2008 – 8/2010

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh


3/2010 – 8/2011

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh


1/2011 – đến nay

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII, XIII


8/2011 – 11/2013

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam


11/2013 – đến nay

Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam


Nguồn sưu tầmDeputy Prime Minister VU DUC DAM


Vu Duc Dam was born on February 3, 1963 as a native citizen in Cu Tri village, Ngu Hung commune, Thanh Mien district, Hai Duong province. In the years 2011 - 2013, he acted as a spokesman for the Vietnamese government and initiated the program of People Question - Minister Answer which received a lot of support.


He is a politician who has received much attention, respect, and influence in Vietnam during his years of working in the position of local leadership. He also is a spokesman of the Vietnamese government and participates in the leadership of the Government, especially in the period of command against the COVID-19 pandemic.


At the 11th National Congress of the Vietnamese Communist Party, he was elected to the Central Committee of the Party. At the first session of the XIII National Assembly, he was approved by the National Assembly as a Minister - Chairman of the Government Office. At the time of his appointment, he was also the youngest Minister in history.


Since 2011, he has been a member of the Government of Vietnam, the youngest member when appointed. At the same time, he is also the youngest Deputy Prime Minister in the Vietnamese Government of the XIII and XIV courses since 2013 when he was only 50 years old.


August 1996 – March 2003

Secretary, then assistant to former Prime Minister Vo Van Kiet.


March 2003 – August 2005

Vice Chairman of the Bac Ninh Provincial People’s Committee.


August 2005 – November 2007

Deputy Minister of Post-Telecommunication


May 2008 – August 2010

Chairman of the Quang Ninh Provincial People’s Committee


March 2010 - August 2011

Secretary of the Quang Ninh Provincial Party Committee


January 2011 – Present

Member of the Central Committee, courses XI, XII, XIII


August 2011 – November 2013

Minister - Chairman of the Office of the Vietnamese Government 


11/2013 – Present

Deputy Prime Minister of Vietnam


Collected Source

Elite Vietnam


NHỮNG Danh Nhân TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC