DJC

Tuyển cộng tác viên test DJC app beta version

Ngày đăng:

Tuyển cộng tác viên test DJC app beta version
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tải DJC app từ Google PLAY hoặc sử dụng tài khoản AppleId
- Trải nghiệm các màn hình, chức năng của ứng dụng
- Video clip các màn hình trải nghiệm
- Góp ý cho DJC để trải nghiệm người dùng được tốt hơn
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Có Smart p

Tuyển cộng tác viên test DJC app beta version

Ngày đăng:

Tuyển cộng tác viên test DJC app beta version
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tải DJC app từ Google PLAY hoặc sử dụng tài khoản AppleId
- Trải nghiệm các màn hình, chức năng của ứng dụng
- Video clip các màn hình trải nghiệm
- Góp ý cho DJC để trải nghiệm người dùng được tốt hơn
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Có Smart p

Tuyển cộng tác viên test DJC app beta version

Ngày đăng:

Tuyển cộng tác viên test DJC app beta version
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tải DJC app từ Google PLAY hoặc sử dụng tài khoản AppleId
- Trải nghiệm các màn hình, chức năng của ứng dụng
- Video clip các màn hình trải nghiệm
- Góp ý cho DJC để trải nghiệm người dùng được tốt hơn
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Có Smart p

Tuyển cộng tác viên test DJC app beta version

Ngày đăng:

Tuyển cộng tác viên test DJC app beta version
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tải DJC app từ Google PLAY hoặc sử dụng tài khoản AppleId
- Trải nghiệm các màn hình, chức năng của ứng dụng
- Video clip các màn hình trải nghiệm
- Góp ý cho DJC để trải nghiệm người dùng được tốt hơn
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Có Smart p

Tuyển cộng tác viên test DJC app beta version

Ngày đăng:

Ngày hết hạn:

Tuyển cộng tác viên test DJC app beta version
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tải DJC app từ Google PLAY hoặc sử dụng tài khoản AppleId
- Trải nghiệm các màn hình, chức năng của ứng dụng
- Video clip các màn hình trải nghiệm
- Góp ý cho DJC để trải nghiệm người dùng được tốt hơn
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Có Smart p

Banner dọc

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC