DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Thư viện 100 năm DJC đồng hành sẽ giúp bạn trên con đường đánh thức khả năng sáng tạo, tư duy đổi mới và hội nhập quốc tế thông qua các chuyên đề học tập cụ thể, được cập nhật liên tục theo thời gian.

ThS. Trần Bùi Huy Thái Cofounder, Training Director Uniontek


ThS. Trần Bùi Huy Thái
Bạn chờ chút nhé, tài liệu sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất!

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC