DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Các dự án của Tập đoàn Hành trình Kim cương đã và đang tạo ra một cộng đồng những người Việt trẻ bản lĩnh, có tri thức, dám khát khao và theo đuổi ước mơ.

PGS. TS. Hoàng Bích Thủy Giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội


PGS. TS. Hoàng Bích Thủy

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC