DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Dự án của Hành Trình Kim Cương với mục tiêu mang lại thêm nền tảng khởi đầu vững chắc cho các bạn sinh viên. Đó là hành trang cực kỳ quan trọng và cần thiết để các bạn vươn cao đạt thành công.

Trần Phương Trúc COO & Co-Founder Gigan JSC


Trần Phương Trúc

Cực kỳ ấn tượng với dự án của Hành Trình Kim Cương với mục tiêu mang lại thêm nền tảng khởi đầu vững chắc cho các bạn sinh viên, giúp các bạn xác định được mục tiêu cho các giai đoạn trong cuộc sống. Đó là hành trang cực kỳ quan trọng và cần thiết để các bạn vươn cao đạt thành công.

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC