DJC
Gorilla vô hình

Gorilla vô hình

  • Những nhà quản lý

  • Những người quan tâm tới tâm lý học

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/07/2023
Thành viên 1
18 - 50

    “Gorilla vô hình” giải mã việc trực giác không phải là ánh đèn chỉ lối như chúng ta luôn nghĩ. Thực tế nó như thế nào? Hãy cùng Chabris và Simons - hai tác giả sẽ chứng minh tại sao trực giác của chúng ta thường không đáng tin cậy.