DJC

Đạt đến tầm cao mới

Start your online course today!

Skill up and have an impact! Your business career starts here.
Time to start a course.

Xem tất cả
Bảng thành tích

Hiện chưa có bảng xếp hạng :(

Xem tất cả
Khóa học mới nhất

Nội dung mới
Quản trị tài chính cá nhân hiệu quả

Thay đổi tư duy tài chính – ABC (Awareness Before Change) Nhận Thức Trước Khi Thay Đổi là Cẩm Nang truyền cảm hứng và thay đổi Tư duy cũng như Kiến thức giáo dục tài chính một cách thông minh: Bằng những chia sẻ hết sức gần gũi, đơn giản, không đao to búa lớn, những thuật ngữ chuyên môn tài chính được diễn tả bằng ngôn ngữ đời thường, bạn sẽ thấy mình thực sự cần quan tâm tình hình tài chính cá nhân hơn nữa để có thể làm chủ cuộc sống tốt đẹp.

Nội dung mới
Hệ sinh thái học tập (5)

  • Giúp xây dựng hệ sinh thái học tập và đào tạo trong tổ chức hiệu quả

Nội dung mới
Ứng dụng công nghệ trong học tập và đào tạo tại doanh nghiệp (4)
  • Giúp ứng dụng thực tiễn công nghệ trong học tập và đào tạo tại doanh nghiệp