DJC

Đạt đến tầm cao mới

Start your online course today!

Skill up and have an impact! Your business career starts here.
Time to start a course.

Xem tất cả
Bảng thành tích

Hiện chưa có bảng xếp hạng :(

Xem tất cả
Các khóa học phổ biến nhất

Charming Corp Chưa xuất bản


(C) Cách Hiểu đúng về người cao tuổi
  • Giúp trang bị kiến thức về đặc điểm thể chất, tâm lý của người cao tuổi.
  • Giúp nhận thức rõ nhu cầu chăm sóc người cao tuổi.
  • Giúp khuyến khích các bạn tìm tòi những kiến thức mới.

Nội dung mới
(C) Bánh xe cuộc đời

 Tài liệu cung cấp kiến thức tổng quan về mô hình “Bánh xe cuộc đời” bao gồm các khái niệm liên quan, tầm quan trọng cũng như đề xuất phương pháp ngắn gọn để ứng dụng mô hình này vào việc quản trị cuộc đời.

Xem tất cả
Khóa học mới nhất

Nội dung mới
(R) Ăn để sống
  • Cung cấp bí quyết, phương pháp để chăm sóc sức khỏe bằng chế độ dinh dưỡng hiệu quả

  • Giúp khuyến khích tìm tòi kiến thức mới

Nội dung mới
(R) Ai đã lấy miếng phomat của tôi
  • Cung cấp bí quyết, phương pháp để tư duy tích cực và tìm ra giải pháp

  • Giúp khuyến khích tìm tòi kiến thức mới