DJC
Đường vắng

Đường vắng

  • Những người theo đuổi đời sống tâm linh

  • Những người muốn thay đổi bản thân theo hướng tích cực

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 19/07/2023
Thành viên 1
18-50 Đường Vắng

    Chúng ta có thể đo được độ cao của núi, độ dài của sông và độ sâu của biển… nhưng có ai có thể cân đo đong đếm được sự hoàn thiện của mỗi người? Sự hoàn thiện của mỗi chúng ta chỉ có thể tự mình đo lấy vì vậy bạn hãy chọn và bước đi trên con đường mình chọn. Qua tác phẩm “Đường vắng” của Scott Peck sẽ giúp bạn tìm được điều mình cần, hãy cùng Thư viện 100 năm khám phá nhé!