DJC
(R) Công thức tuyệt mật Coca-Cola

(R) Công thức tuyệt mật Coca-Cola

 • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

 • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 05/05/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo 7 bước thu hút tiền

Nội dung chính bao gồm:

 • Chương 1: Những ngày đầu

 • Chương 2: Câu chuyện bắt đầu ở Atlanta

 • Chương 3: Sự xuất hiện của Robinson

 • Chương 4: Robinson cứu nguy

 • Chương 5: Chai Coca-Cola

 • Chương 6: Candler phạm luật

 • Chương 7: Coca-Cola trong thời chiến tranh

 • Chương 8: Công ty đổi chủ

 • Chương 9: Chuyển giao quyền lực

 • Chương 10: Bob Woodruff nắm quyền

 • Chương 11: Pepsi

 • Chương 12: Chiến tranh Thế giới thứ 2

 • Chương 13: Thời kỳ hiện đại

 • Chương 14: Bob Woodruff đối đầu với Austin