DJC
(R) Cà phê sáng – Bữa trưa – Cà phê chiều

(R) Cà phê sáng – Bữa trưa – Cà phê chiều

  • Sinh viên

  • Người muốn khởi nghiệp

  • Những ai muốn thay đổi công việc

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 13/06/2022
Thành viên 1
18-50 Cà Phê Sáng – Bữa Trưa – Cà Phê Chiều

Nội dung chính bao gồm:

  • Mở rộng mạng lưới các mối quan hệ 

  • Xây dựng cộng đồng - đây là một cơ hội thay đổi cuộc sống

  • Biết mục tiêu của mình và chuẩn bị thật tốt

  • Kể một vài câu chuyện hấp dẫn

  • Lời khuyên trong giao thiệp

  • Bền bỉ là chìa khóa để làm chủ kỹ năng thiết lập các quan hệ