DJC
(R) Bơi cùng cá mập mà không bị nuốt chửng

(R) Bơi cùng cá mập mà không bị nuốt chửng

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách Vũ Đình Khôi
Cập nhật gần nhất 13/06/2022
Thành viên 1
Bơi cùng cá mập mà không bị nuốt chửng quản trị khởi nghiệp

 Nội dung chính bao gồm:

  • Chương 1 – “Tôi lấy 15.000 vé trận bóng tối nay”

  • Chương 2 – Bài học về nghệ thuật bán hàng 

  • Chương 3 – Bài học về đàm phán 

  • Chương 4 – Bài học về quản lý 

  • Chương 5 – Lượm lặt 

  • Chương 6 – Giúp bọn trẻ khác biệt vượt trội