DJC
(E) Sử dụng nợ thông minh

(E) Sử dụng nợ thông minh

 • Học sinh, sinh viên

 • Phụ huynh và giáo viên

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 22/06/2022
Thành viên 1
12-18 premium Tự chủ tài chính

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

 • Nợ

 • Nợ Tốt

 • Nợ là tiền của người giàu

 • Nợ Xấu

 • Cách xử lý nợ xấu hiệu quả

 • Hiểu biết về điểm FICO của bạn

 • Thẻ tín dụng

 • Sử dụng thẻ tín dụng hiệu quả

 • Thanh toán thẻ tín dụng

 • Các nguồn sử dụng nợ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp bạn tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.