DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tin học lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Tin học lớp 7 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh lớp 7 đang học môn tin học và muốn đạt điểm cao.

  • Phụ huynh và giáo viên dạy Tin học lớp 7.

Cập nhật gần nhất 08/10/2023
Thành viên 1
tin học

Cuốn sách “Tin Lớp 7 - Chân trời sáng tạo” được biên soạn với 5 chương học chính là: máy tính và cộng đồng; tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số; ứng dụng tin học; giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Nội dung trong sách được trình bày chặt chẽ và logic với các bài học xuất hiện từ dễ đến khó. Các bài học có trong sách đều biên soạn sát với thực tế và tính ứng dụng cao.