DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tin học lớp 10 - Kết nối tri thức

Tin học lớp 10 - Kết nối tri thức

  • Học sinh đang theo học lớp 10 và muốn học tốt môn Tin học.

  • Phụ huynh và giáo viên dạy Tin lớp 10.

Cập nhật gần nhất 08/10/2023
Thành viên 1
tin học

Cuốn sách “Tin Lớp 10 - Kết nối tri thức” biên soạn với các chương gồm: máy tính và xã hội tri thức; mạng máy tính và internet; đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số; ứng dụng tin học; giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính; hướng nghiệp với tin học. Nội dung của sách cô đọng các kiến thức tin học nền tảng và nâng cao. Học sinh có thể hiểu rõ về môi trường tin học ứng dụng, biết cách xử lý tin học văn phòng và thao tác tốt trên máy tính.