DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Huyện Cẩm Giàng

22 lượt xem

Tổng quan về huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

website
11 lượt xem

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà cung cấp: Sưu Tầm

Đối tượng phù hợp
  • Người Việt toàn cầu.

  • Du khách quốc tế.

  • Nhà đầu tư

Lý do nên xem
  • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Hải Dương.

  • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

  • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Tóm tắt nội dung

Bài giới thiệu tỉnh Hải Dương mà Ban biên tập Thư viện số 100 năm gửi đến bạn cũng xem như là một dịp tri ngộ đặc biệt. Tài liệu này được biên soạn với tất cả niềm mến yêu dành cho vùng đất “địa linh, nhân kiệt”. Và chúng tôi hy vọng được bắc nhịp cầu, để những trầm tích của đất và hiện sinh của người theo dòng thời gian phát triển mạnh mẽ. Nội dung bài bao gồm 2 phần chính: Địa linh và Nhân kiệt:

- Địa linh:

1. Tổng quan

2. Di tích

3. Điểm du lịch

4. Cơ hội đầu tư

- Nhân kiệt:

5. Chính trị

6. Ngoại giao

7. Giáo dục