DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Review Uniqlo - BRA2023_EB015

Review Uniqlo - BRA2023_EB015

  • Tất cả mọi người.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/04/2024
Thành viên 1
Brand Review Award Uniqlo

Ấn phẩm dự thi Brand Review Award với chủ đề Thương hiệu - Uniqlo được sáng tác bởi nhóm thí sinh đến từ Trường Đại học Văn Lang. Mời Quý độc giả thưởng thức và góp ý!