DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Những thứ tiền không mua được

Những thứ tiền không mua được

  • Cá nhân hứng thú với kinh tế và mong muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn

  • Cá nhân quan tâm đến mối quan hệ giữa kinh tế học và đạo đức

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 21/07/2023
Thành viên 1
18-50 Những thứ tiền không mua được

Cuốn sách chủ yếu giải thích về khuynh hướng tư duy của những người điều khiển hướng đi của thị trường. Ví dụ như “làm sao những mẩu quảng cáo hay giới thiệu sản phẩm lại có thể khuyến khích bạn mua hàng nhiều tới vậy?” hay “tại sao các mặt hàng đều có thể sản xuất được ở một mức giá nhất định nào đó?”. Từ đây một vài vấn đề nảy sinh: vai trò đúng đắn nhất của thị trường ngày nay là gì và chúng ta phải làm gì để giữ vững đạo đức buôn bán (thứ mà tiền không mua được). Hãy cùng tìm hiểu nhé!