DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Ngữ văn lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 11, phụ huynh và giáo viên Ngữ văn lớp 11.

  • Học sinh lớp 10 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 30/09/2023
Thành viên 2
ngữ văn

 Bộ sách “Ngữ văn 11 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” bao gồm 13 bài học tập trung vào việc giảng dạy và nghiên cứu các tác phẩm văn học tiêu biểu. Mỗi bài đều đi sâu vào một tác phẩm cụ thể như "Vào phủ chúa Trịnh", "Tự tình", "Bài ca ngắn đi trên bãi cát", "Chí Phèo" và nhiều tác phẩm khác. Bộ giáo trình hướng dẫn cách phân tích và lập luận về văn bản, giúp người học phát triển kỹ năng ngôn ngữ và hiểu biết về văn học, đồng thời cung cấp bối cảnh lịch sử và xã hội để giúp người đọc hiểu rõ hơn về ngữ cảnh tạo nên các tác phẩm văn học.