DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Làm chủ đường huyết chuẩn Hoa Kỳ

Làm chủ đường huyết chuẩn Hoa Kỳ

  • Người bệnh đái tháo đường lâu năm 

  • Người vừa được chẩn đoán mắc đái tháo đường 

  • Có người thân bệnh đái tháo đường

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 12/07/2023
Thành viên 1
50-100 Làm chủ đường huyết chuẩn Hoa Kỳ

  • Hiểu về Diab

  • Kiến thức “Làm chủ đường huyết chuẩn Hoa Kỳ”