DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề

  • Người có khả năng giải quyết vấn đề kém

  • Người muốn rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề tận gốc

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 14/07/2023
Thành viên 1
Kỹ năng giải quyết vấn đề

Trong xã hội hiện đại đương thời, ngoài việc được đáp ứng các nhu cầu sinh tồn cơ bản, con người luôn mang một khát khao phát triển, khát khao được hoàn thiện bản thân thông qua việc hóa giải các vấn đề nan giải. Kỹ năng giải quyết vấn đề, đặc biệt là giải quyết vấn đề gốc rễ chính là kỹ năng mà con người hiện đại phải luôn sẵn sàng đặt vào hành trang cá nhân để chinh phục mọi khía cạnh cuộc sống.