DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/05/2023
Thành viên 1
phim hoạt hình

Trung bình một người hít thở khoảng 20.000 lần trong một ngày. Chúng ta lấy oxy trong không khí để hít thở. Nếu không có oxy chúng ta sẽ không có nhiên liệu, giống như một cái hồ không có nước. Và điều đó không hay ho chút nào nhỉ?