DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Giáo dục công dân lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Giáo dục công dân lớp 6 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh đang theo học lớp 6 muốn học tốt môn Giáo dục công dân.

  • Phụ huynh và giáo viên dạy bộ môn Giáo dục công dân lớp 6.

Cập nhật gần nhất 08/10/2023
Thành viên 1
Giáo dục công dân

Cuốn sách “Giáo dục công dân Lớp 6 - Chân trời sáng tạo” được biên soạn với 3 chương chính là: tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ; tự lập; công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phần cuối cùng là đề thi để học sinh củng cố kiến thức và luyện tập trước bài thi thật. Nội dung của sách giáo dục nhân cách cho học sinh về lòng yêu nước, tự hào về truyền thống của dân tộc. Đồng thời học sinh cũng biết cách tự lập và yêu thương gia đình nhiều hơn.