DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bắc Ninh điều chỉnh các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư

Bắc Ninh điều chỉnh các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư

  • Người Việt toàn cầu.

  • Du khách quốc tế.

  • Nhà đầu tư

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 06/12/2023
Thành viên 1
Bắc Ninh điều chỉnh các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư

Bài giới thiệu tỉnh Bắc Ninh mà Ban biên tập Thư viện số 100 năm gửi đến bạn cũng xem như là một dịp tri ngộ đặc biệt. Tài liệu này được biên soạn với tất cả niềm mến yêu dành cho vùng đất “địa linh, nhân kiệt”. Và chúng tôi hy vọng được bắc nhịp cầu, để những trầm tích của đất và hiện sinh của người theo dòng thời gian phát triển mạnh mẽ. Nội dung bài bao gồm 2 phần chính: Địa linh và Nhân kiệt:

- Địa linh:

1. Tổng quan

2. Di tích

3. Điểm du lịch

4. Cơ hội đầu tư

- Nhân kiệt:

5. Văn học

6. Chính trị - Quân sự

7. Triết học

8. Giáo dục