DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

15 gương phụ nữ

15 gương phụ nữ

  • Phụ nữ đang muốn có thêm động lực sống.  

  • Người cần bài học để phát triển bản thân.

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 26/07/2023
Thành viên 1

“15 Gương phụ nữ” là một tác phẩm kinh điển được viết bởi tác giả Nguyễn Hiến Lê, qua 3 phần chính như: 

+ Bốn nhà hy sinh cho nhân loại. 

+ Năm nhà mạo hiểm.

+ Sáu nữ sĩ.

Người đọc sẽ học được rất nhiều bài học thành công từ những tấm gương phụ nữ đáng kính trọng như: Maria Deraismes, Nelly Sachs, Sigrid Undset… từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm cho mình, áp dụng chúng trong quá trình lập thân, lập nghiệp và nâng cao vị thế của bản thân lẫn chị em phụ nữ nói chung trong xã hội.