DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam

3013 lượt xem
 

Tổng kết: Bài giảng

video
65 lượt xem

Tác giả: Đội ngũ giáo viên của Vietjack

Nhà cung cấp: VietJack

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh lớp 12, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 12.

  • Học sinh lớp 11 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.

Lý do nên xem
  • Giúp học sinh hoàn thành và bổ sung đủ kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

  • Giúp họ hiểu rõ hơn kiến thức về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 2000.

  • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 12 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" bao gồm nhiều chương quan trọng về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000. Các chương đề cập đến sự hình thành trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ quốc tế, cách mạng khoa học - công nghệ, và xu hướng toàn cầu hóa. Ngoài ra, tài liệu cũng giới thiệu chi tiết về lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000, bao gồm các giai đoạn quan trọng như sự hình thành và phát triển cộng sản ở Việt Nam, chiến tranh Việt Nam, và giai đoạn sau chiến tranh. Mỗi chương được trình bày một cách cô đọng, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận thông tin quan trọng về lịch sử thế giới và Việt Nam trong giai đoạn này.