DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Hành trình trở thành người giáo viên Hạnh phúc - Thịnh vượng - Bình an (bản full)

5674 lượt xem
 

Chương 9: Lựa chọn kết quả cuối cùng cuộc đời

pdf
27 lượt xem

Tác giả: Nguyễn Công Thái

Nhà cung cấp: Startup Education

Đối tượng phù hợp
 • Giáo viên, giảng viên.

 • Tất cả mọi người đang ở vai trò người “Thầy”.

Lý do nên xem

 • Giúp bạn tìm ra “sứ mệnh của một người thầy”.

 • Giúp bạn tìm ra môi trường giáo dục tích cực để đột phá, đồng hành và phụng sự.

 • Cung cấp lời khuyên, phương pháp để giúp bạn trở thành một nhà giáo thành công trong thịnh vượng, hạnh phúc và bình an.

Tóm tắt nội dung

Chúng ta ai cũng là Thầy và ai cũng là Trò trong biển học vô bờ này. Cuộc đời là bối cảnh để chúng ta học hỏi. Chúng ta cần một người “Thầy” hướng dẫn giúp chúng ta trên con đường đi tìm tri thức. Vậy làm thế nào để trở thành một người “Thầy” vĩ đại giúp học trò đi đến bến bờ tri thức một cách hiệu quả nhất? Hãy nhớ rằng “Bắt đầu hơn hoàn hảo”. 

 • Chương 1: Hành trình Thầy giáo nghèo thay đổi thế giới

 • Chương 2: Triết lý giáo dục xuyên qua tim

 • Chương 3: Nâng tầm trí tuệ

 • Chương 4: Gia tăng giá trị

 • Chương 5: Phụng sự xã hội

 • Chương 6: Suy nghĩ tích cực

 • Chương 7: Làm chủ cảm xúc

 • Chương 8: Hành động chính trực

 • Chương 9: Lựa chọn kết quả cuối cùng cuộc đời

 • Chương 10: Kẻ thù lớn nhất đời người là “Tâm trí của chính mình”

 • Chương 11: 5 nguồn lực quan trọng để thành công

 • Chương 12: Ai thành công cũng phải có “thầy”

 • Chương 13: Đổi mới phương pháp dạy học

 • Chương 14: Làm thế nào để đạt được kết quả?

 • Chương 15: Sức mạnh của việc hành động liên tục