DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Sinh học lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

1524 lượt xem
 

6.1. Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật: Bài giảng

video
54 lượt xem

Tác giả: Đội ngũ giáo viên của Vietjack

Nhà cung cấp: VietJack

Đối tượng phù hợp
 • Học sinh lớp 10, giáo viên.

 • Phụ huynh muốn hướng dẫn con học tập.

Lý do nên xem
 • Giúp học sinh có thêm kiến thức về lĩnh vực sinh học. 

 • Hỗ trợ phụ huynh, giáo viên trong việc giảng dạy. 

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách “Sinh học 10 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” có tổng cộng 8 bài giảng chính:

 • Giới thiệu chung về thế giới sống 

 • Thành phần hoá học của tế bào

 • Cấu trúc của tế bào 

 • Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào 

 • Phân bào 

 • Chuyển hóa vật chất và năng lượng 

 • Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật 

 • Virut và bệnh truyền nhiễm

Nhờ những nội dung kể trên, các em học sinh sẽ được đi sâu hơn để tìm hiểu về thế giới sống, các khái niệm sinh học chuyên sâu như tế bào học, sự chuyển hóa trong cơ thể người, sự sinh sản… để có được một tư duy toàn diện hơn về chúng. Đặc biệt, bài học Virut và bệnh truyền nhiễm được đánh giá là một bài học thiết thực khi cho các em khiến thức về bệnh và kỹ năng phòng chống.