DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

1534 lượt xem
 

5.4. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên: Bài giảng

video
53 lượt xem

Tác giả: Đội ngũ giáo viên của Thầy Liêm

Nhà cung cấp: THẦY LIÊM

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh lớp 7, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 7.

  • Học sinh lớp 6 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Lý do nên xem
  • Cung cấp kiến thức về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam từ thời kỳ Trung Đại.

  • Giúp học sinh hiểu rõ sự phát triển của thế giới và Việt Nam trong giai đoạn lịch sử quan trọng này.

  • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 7 - Chân trời sáng tạo" bao gồm năm phần chính, mỗi phần tập trung vào một kỳ lịch sử cụ thể.

  • Phần 1: "Tây Âu (Thế Kỷ V - Nửa Đầu Thế Kỷ XVI)" 

  • Phần 2: "Trung Quốc (Thế Kỷ VII - Giữa Thế Kỷ XIX)"

  • Phần 3: "Ấn Độ (Thế Kỷ IV - Giữa Thế Kỷ XVI)" 

  • Phần 4: "Đông Nam Á (Nửa Sau Thế Kỷ X - Nửa Đầu Thế Kỷ XVI)" 

  • Phần 5: "Việt Nam (Đầu Thế Kỷ X - Đầu Thế Kỷ XVI)" 

Mỗi phần đi kèm với các bài học giảng và bài tập thực hành giúp học sinh nắm vững kiến thức và phát triển kỹ năng học tập.