DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tin học lớp 10 - Kết nối tri thức

1423 lượt xem
 

5.3. Các lệnh vào ra đơn giản: Bài giảng

video
46 lượt xem

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà cung cấp: Forlang World

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh đang theo học lớp 10 và muốn học tốt môn Tin học.

  • Phụ huynh và giáo viên dạy Tin lớp 10.

Lý do nên xem
  • Trang bị nhiều kiến thức nền tảng trong môn tin học giúp học sinh tiến bộ nhanh.

  • Giúp giáo viên thêm thông tin để soạn giáo trình dạy học.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách “Tin Lớp 10 - Kết nối tri thức” biên soạn với các chương gồm: máy tính và xã hội tri thức; mạng máy tính và internet; đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số; ứng dụng tin học; giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính; hướng nghiệp với tin học. Nội dung của sách cô đọng các kiến thức tin học nền tảng và nâng cao. Học sinh có thể hiểu rõ về môi trường tin học ứng dụng, biết cách xử lý tin học văn phòng và thao tác tốt trên máy tính.