DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử lớp 5 - NXB Giáo dục Việt Nam

2596 lượt xem
 

3.3. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta: Bài giảng

video
76 lượt xem

Tác giả: Đội ngũ giáo viên của Thầy Liêm

Nhà cung cấp: THẦY LIÊM

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh lớp 5, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 5.

  • Học sinh lớp 4 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Lý do nên xem
  • Giúp học sinh hiểu rõ hơn về các giai đoạn lịch sử quan trọng của Việt Nam.

  • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.


Tóm tắt nội dung

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 5 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" gồm ba giai đoạn lịch sử quan trọng của Việt Nam từ năm 1858 đến hiện tại. Mỗi giai đoạn chia thành nhiều phần con để trình bày các sự kiện và thông tin quan trọng. Bố cục của cuốn sách bao gồm:

  • Giai đoạn 1858 - 1945: Tập trung vào thời kỳ chiến tranh và cách mà Việt Nam đối mặt với thực dân Pháp.

  • Giai đoạn 1945 - 1954: Trình bày về cuộc Chiến tranh Đông Dương và sự hình thành nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  • Giai đoạn 1954 - 1975: Tập trung vào chiến tranh Việt Nam và cuộc tái thống nhất đất nước.

  • Giai đoạn 1975 - Đến nay: Trình bày về thời kỳ sau chiến tranh và sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.