DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Kỹ năng "Train the trainer"

5365 lượt xem
 

19. Mặt - mắt - mũi

video
30 lượt xem

Tác giả: Phó Thị Hương

Nhà cung cấp: Family Care - FACA Education

Đối tượng phù hợp

  • Các nhà huấn luyện đào tạo.

  • Các cấp quản lý.

Lý do nên xem
  • Giúp hiểu về chân dung của một nhà huấn luyện.

  • Giúp nắm bắt các kỹ năng cần thiết để trở thành nhà huấn luyện.

Tóm tắt nội dung

Học tập và thực hành đã khó, trở thành nhà huấn luyện đào tạo cho người khác còn khó hơn gấp nhiều lần và đặc biệt để huấn luyện người huấn luyện “train the trainer” cần một lộ trình bền bỉ và gian khó ngoài tài năng thiên bẩm. Khóa học “Train the trainer” được đóng gói gọn gàng hy vọng sẽ mang lại cho bạn một bức tranh tổng thể các kỹ năng một trainer cần có và chúng tôi hy vọng sẽ nhận thêm nhiều ý kiến đóng góp quý báu để cải thiện và nâng cao hơn chất lượng khóa học.