DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tiếng Việt lớp 5 - NXB Giáo dục Việt Nam

17058 lượt xem
 

1.22. Luyện tập tả cảnh: Tập làm văn

video
44 lượt xem

Tác giả: Đội ngũ giáo viên của Thầy Liêm

Nhà cung cấp: THẦY LIÊM

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh lớp 5, phụ huynh và giáo viên Ngữ văn lớp 5.

  • Học sinh lớp 4 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.

Lý do nên xem
  • Giúp học sinh cải thiện kỹ năng viết và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và sáng tạo.

  • Giúp học sinh hiểu rõ và áp dụng kiến thức vào bài tập và bài kiểm tra.

  • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Tóm tắt nội dung

Bộ sách “Tiếng Việt lớp 5 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” bao gồm nhiều phần, chia thành các chương để học sinh tiếp cận kiến thức về ngôn ngữ và văn học Việt Nam. Nội dung của bộ sách bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ văn học cổ điển đến các vấn đề hiện đại, giúp học sinh đa dạng hóa kiến thức của họ và phát triển tư duy sáng tạo. Một số bài tiêu biểu trong sách bao gồm "Thư gửi các học sinh," "Lý Tự Trọng," "Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai," và "Người công dân số Một," mang lại những kiến thức quý báu và giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ và văn học của họ.