DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tập đoàn Hành trình Kim Cương tiếp tục hành trình gieo hạt Thư viện số 100 năm trên toàn quốc

| 269 lượt xem | Lê Hà Thanh Lộc

Ngày 27/04/2023, Tập đoàn Hành trình Kim cương đồng hành cùng chương trình Lễ phát động Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ VI, trao tặng 30.200 Thẻ Thư viện số 100 năm, 100 suất Học bổng Lãnh đạo Hạnh phúc và ký kết hợp tác cùng Tạp chí Thanh Niên. Chuỗi hoạt động hợp tác này hứa hẹn mang lại nhiều giá trị nhân văn cho cộng đồng người Việt toàn cầu.


1. Tại Sài Gòn

  • Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh

  • Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

2. Tại Hà Nội

  • Tạp chí Thanh Niên tài trợ Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" Lần thứ VI

  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  • Trường Sĩ quan Chính trị

  • Học viện Chính trị Công an Nhân dânChứng nhận Tập đoàn Hành Trình Kim Cương là đơn vị đồng hành tài trợ cho Lễ phát động Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần VI


Tặng 200 Thẻ Thư viện số TITAN 100 năm cho Tạp chí Thanh Niên tài trợ Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" Lần thứ VI


Tặng 5.000 Thẻ Thư viện số 100 năm cho Trường Sĩ quan Chính trị


Tặng 5.000 Thẻ Thư viện số 100 năm cho Học viện Thanh Thiếu Niên


Tặng 5.000 Thẻ Thư viện số 100 năm cho Học viện Chính trị Quốc gia TPHCM


Tặng 10.000 Thẻ Thư viện số 100 năm và 100 suất Học bổng Lãnh đạo Hạnh phúc cho Học viện Báo chí Tuyên truyền


Tặng 5.000 Thẻ Thư viện số 100 năm cho Học viện Chính trị Công an Nhân dân

BTV: Tường Vy