DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

DIAMOND CLUB

TIN MỚI NHẤT CỦA CLUB

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 3
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 3

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

539 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 5
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 5

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

566 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 2
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 2

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

578 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 6
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 6

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

571 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 4
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 4

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

595 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 7
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 7

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

530 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 8
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 8

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

537 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 9
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 9

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

497 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 10
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 10

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

434 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 11
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 11

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

422 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 12
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 12

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

545 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 13
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 13

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

551 lượt xem -