DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Profile Danny Võ

Profile Danny Võ

  • Tất cả mọi người

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 05/03/2024
Thành viên 1
Danny Võ Võ Thành Đăng

Xây dựng nhân hiệu là điều cần thiết trong thời đại số, khi mà nhiều nền tảng công nghệ ra đời. Quá trình tạo dựng nhân hiệu chính là khẳng định giá trị bản thân và tạo dựng chỗ đứng trong thị trường. Hãy cùng theo dõi bài About Danny để hiểu hơn quá trình tạo dựng nhân hiệu cho bản thân, bạn nhé! Nội dung bao gồm:

  • Hồ sơ nhân hiệu Danny

  • Truyền thông nói về Danny