DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Profile B.R.A

Profile B.R.A

Người Việt toàn cầu mong muốn phát triển bản thân, sống cân bằng với hệ giá trị cá nhân, sống hạnh phúc với tinh thần tận hiến. 

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 27/02/2024
Thành viên 1
Intro DJC 0-6 thư viện 100 năm

Brand Review Award với sứ mệnh Kết nối tinh hoa là giải thưởng thường niên, danh giá, có quy mô toàn cầu được Tập đoàn Hành trình Kim cương khởi xướng kết hợp cùng nhiều đối tác uy tín và được bảo trợ truyền thông bởi Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn. Giải thưởng tôn vinh thương hiệu các quốc gia, các gia tộc, các tổ chức doanh nghiệp và các danh nhân, doanh nhân trên toàn cầu.