DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Ngữ văn lớp 10 - Kết nối tri thức

Ngữ văn lớp 10 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 10, phụ huynh và giáo viên Ngữ văn lớp 10.

  • Học sinh lớp 9 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 29/09/2023
Thành viên 2
ngữ văn

 Cuốn sách "Ngữ Văn 10 - Kết nối tri thức" gồm hai tập. Tập 1 tập trung vào 5 bài học về các thể loại văn bản như truyện kể, thơ ca, văn nghị luận, sử thi và kịch bản sân khấu dân gian. Tập 2 tập trung vào 4 bài học liên quan đến việc tiếp nhận và áp dụng kiến thức về loại, thể loại văn bản, đặc biệt là văn bản thông tin. Cuốn sách kết thúc bằng 4 bảng hỗ trợ tra cứu thuật ngữ, yếu tố Hán Việt và tên riêng nước ngoài xuất hiện trong các bài học. Mỗi bài học trong sách có cấu trúc rõ ràng, bao gồm mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất, tri thức ngữ văn, gợi dẫn trước văn bản đọc, giới thiệu tác giả và tác phẩm, đặt ra câu hỏi, hướng dẫn viết, nói và nghe, và kết thúc với phần củng cố và mở rộng.