DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Gia phả học sơ cấp

Gia phả học sơ cấp

  • Học sinh sinh viên từ 15 tuổi và người trưởng thành muốn hiểu về Gia phả. 

  • Gia đình dòng tộc muốn dựng phả và lưu truyền cho con cháu nhiều thế hệ. 

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/04/2023
Thành viên 1
50-100 0-6 Nguyễn Châu Linh Lê Nguyễn Minh Thu Gia phả học Chăm sóc gia đình

“Nước có Sử, Nhà có Phả” hay con người cần phải có cội nguồn tổ tông là chân lý muôn đời không thể phủ nhận. Quốc gia hay gia tộc dòng họ thịnh suy cũng phụ thuộc vào việc thế hệ nối tiếp thế hệ biết trân quý cái gốc tiền nhân đã cất công xây dựng. Do đó, gia phả học cần được xây dựng và phổ biến sâu rộng đối với mỗi người Việt đặc biệt thế hệ trẻ, tương lai của đất nước. Được sự cho phép của các tác giả và Viện lịch sử dòng họ, Thư viện số 100 năm xin biên tập đóng gói ngắn gọn những nội dung cơ bản, giúp các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận môn gia phả học.