DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Địa lí Lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam

Địa lí Lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 8, phụ huynh và giáo viên Địa lí lớp 8.

  • Học sinh lớp 7 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 10/09/2023
Thành viên 1
Địa lí

Cuốn sách "Địa lí Lớp 8 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" bao gồm nhiều phần chương tương ứng với các chủ đề Địa lý Châu Á và Địa lý Việt Nam. Mỗi phần chương chia thành nhiều bài giảng con với các tiêu đề khác nhau, bao gồm:

  • Phần Địa lý châu Á chia thành nhiều bài giảng về các khía cạnh khác nhau của châu Á. Nó bao gồm thông tin về vị trí địa lí, địa hình, khí hậu, sông ngòi, đặc điểm dân cư, xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, và các khu vực chính của châu Á như Tây Nam Á, Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á. Bài giảng cũng đề cập đến Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

  • Phần Địa lý Việt Nam giới thiệu về quốc gia Việt Nam, bao gồm thông tin về vị trí địa lí, biển đảo, tài nguyên khoáng sản, địa hình, khí hậu, sông ngòi và sinh vật. Phần này cũng chia thành nhiều bài giảng như Miền Bắc, Đông Bắc Bắc Bộ, Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.