DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Địa lí Lớp 6 - Kết nối tri thức

Địa lí Lớp 6 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 6, phụ huynh và giáo viên Địa lí lớp 6.

  • Học sinh lớp 5 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.

Cập nhật gần nhất 10/09/2023
Thành viên 1
Địa lí

Cuốn sách "Địa lý Lớp 6 - Kết nối tri thức" được chia thành các chương chi tiết, bao gồm các phần như bản đồ, cấu tạo của Trái Đất, khí hậu, nước, đất và sinh vật, tương tác giữa con người và thiên nhiên. Điều đáng chú ý là bài giảng cung cấp nhiều ví dụ cụ thể và hình ảnh minh họa, giúp học sinh hiểu biết sâu hơn và áp dụng kiến thức vào thực tế. Nó cũng bao gồm các bài ôn tập và luyện đề thi giữa học kì và cuối học kì để học sinh có thể chuẩn bị tốt cho kiểm tra và kỳ thi môn Địa lí.