DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Ỷ thiên đồ long ký

3319 lượt xem
 

Ỷ thiên đồ long ký - Tập 14

video
78 lượt xem

Tác giả: Kim Dung

Nhà cung cấp: Audio Truyện Hay

Đối tượng phù hợp
  • Tất cả mọi người

Lý do nên xem
  • Hiểu thêm nền văn học Trung Quốc

  • Rút ra nhiều bài học trong cuộc sống

Tóm tắt nội dung

Ỷ thiên Đồ Long ký là câu chuyện kể dựa vào sức mạnh nhân dân giết kẻ thù xâm lược, giành lại Trung Quốc. Tác phẩm là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, chống ngoại xâm.